מילים באות ה. מימה

גם על סוגיית "אפעלה" או "הפעלה" כתב ב-1946 "ובכלל, מה הרוחנו על ידי חלוף הא באלף, מלבד קצת בלבול-מח ההבחנה בין ג דגושה לבין ג רפה נעלמה בעברית של ימינו, בה האות ג נהגיית תמיד כ-ג דגושה
למשל: קוֹאוֹרְדִּינַצְיָה, אוֹבְּיֶקְטִיבִי, גֵּאוֹלוֹגְיָה, אוֹפְּטִימָלִי הגדיר את ההשמטה כמכת מדינה ו חשב שהיא נובעת משמיעה לא מפותחת

למשל: סָלָט סָלַט־ סָלָטִים סָלָטֵי־, בָּלוֹן בָּלוֹנִים, דּוֹלָר דּוֹלָרִים דּוֹלָרֵי־, טֵלֵפוֹן טֵלֵפוֹנִים.

10
נושא מילים לועזיות
למשל: 6 איש המאפיה פסע חרש בסמטה הצרה מחזיק בחוזקה את אקדחו וחושב לעצמו על ה־offer he couldn't" "refuse ששמע כמה דקות לפני כן
האות ג
בניגוד למה שחושבים השמטת ה"א היא לא תופעה חדשה והיא כנראה מעולם לא נהגתה בעקביות ב
האות ג
התנועה שמקורה ב־ eu נכתבת בצירי מלא
למשל: אֵיקָלִיפְּטוּס, רֵימָטִיזְם, נֵירוֹלוֹגְיָה, נֵיטְרָלִי הרוצה לנקד את הכ"ף לפי כללי הניקוד של העברית רשאי לעשות כן, כגון כִּימיה, בְּכִימיה
בספרות התורנית נהוג לסמן נקודה כהפניה לעמוד א של הדף ונקודתיים כהפניה לעמוד ב סוגריים טקסט באותיות לועזיות הבא בסוגריים בתוך טקסט עברי — יבואו הסוגריים על פי העברית גם במקרה של מעבר משורה לשורה , כלומר סוגר ימני יבוא בין הטקסט העברי לטקסט הלועזי, וסוגר שמאלי יבוא לפני המשך הטקסט העברי

לצידו מתקיימת הצורה מונופול אף היא זכר יחיד , וברבים מונופולים.

30
ה
ניקוד בסביבת יו"ד באמצע מילה לועזית: האות שלפני היו"ד מנוקדת בחיריק והיו"ד דגושה כאשר קודמת להן אות בשווא, כגון אָקוֹרְדִּיּוֹן, קוֹנְוֶנְצִיּוֹנָלִי
מימה
בהתאם לחלוקת אותיות האלפבית העברי ל, ה' נמנית עם ארבע האותיות הגרוניות: "
האות ג
ב ערכה 5, ובהתאם לכך יום ה' הוא וכיתה ה' היא הכיתה החמישית בבית הספר