הרב אליעזר מלמד. אליעזר מלמד

מנגד, לפי הרב מלמד הזרם התורני אף אינו חלק מהציונות דתית הישנה, היות שבסיס המוטיבציה של הציבור התורני איננו רק הרצון להשתוות לציבוריות הישראלית החילונית או לקבל לגיטימציה בקרב הציבור החילוני מאפיינים אותם הוא מזהה עם הציונות־דתית הישנה , אלא המחויבות ההלכתית למצוות השירות בצבא ו בהקשר הרחב שלה, והשאיפה ליטול חלק משמעותי בקביעת סדר היום הלאומי, הפוליטי והציבורי, לרבות הנהגת המדינה, וזאת אף על פי שהמאפיינים המעשיים של זרמים אלו דומים מאוד זה לזה הרב מלמד רואה באתגר השילוב הנכון שבין תורה למדע משימה המוטלת על כתפי הציבור התורני, כחלק מחזון ה לתיקון עולם
למחאת הראשון לציון הצטרפו רבנים נוספים , בהם הראשון לציון לשעבר הרב על סדרת שכתב קיבל את 'פרס היצירה היהודית' על שם הרב מאת 'הקתדרה לתורה ולחכמה' ב

כן זכה בפרס הרב קוק על הסדרה.

26
אליעזר מלמד
במאמר בעיתון "" הביע הרב מלמד אהדה ל: "ראשי הצבא שנכשלו בניהול המלחמה נגד האויב הערבי, יחד עם ראשי המשטרה שנכשלו בהשלטת ביטחון ברחבי הארץ, נעשו גיבורים כלפי יהודים יקרים, שמקום מגוריהם לא הוסדר רשמית רק בגלל שיקולים פוליטיים
אליעזר מלמד
בעת , לאחר שהרב קרא לחיילים ל של פינוי יישובים, חתם הרב מלמד על כרוז התומך בו
אליעזר מלמד
בטור נוסף הגיב על טענות בדבר יחס לא ראוי של הרב ריסקין לנצרות וקרא לאנשים להזהר מקבלת טענות לא בדוקות נגדו
תלמידי הישיבה ותושבי היישוב בראשם הוא עומד עולים בקביעות להר הבית אחוזים גבוהים מפעולות ההסברה של הרב מלמד מוקדשים לחידוד ייחודיות הדרך התורנית, והוא אמר מספר פעמים שמדובר בתופעה חברתית משמעותית, שהיקפה גדול יותר מן המצטייר בתקשורת
שילוב תורה ומדע במשנת הרב מלמד יונק מן השאיפה הכללית להציג את חכמת התורה בכל תחום מתחומי המציאות, ולהפוך אותה ל"תורת חיים" שאיננה מצומצמת בין כותלי בית המדרש בלבד חלק מהטורים קובצו לפי נושאים ויצאו בשלושה כרכים

הרב דוחה את הטענה שכל עדה צריכה לנהוג על פי פסיקות של רבנים בני העדה בלבד, גם במקומות שאין מנהג עדתי מובהק.

30
אליעזר מלמד
דוגמה נוספת לעמדותיו ההלכתיות ניתן לראות בקביעתו שראוי ששלוש נשים שאכלו כאחת לפני אף בנוכחות שני גברים שאינם מבני משפחתן
אליעזר מלמד
לדעתו כתוצאה ממשך הזמן של השירות הלאומי, בנות רבות מוותרות על קריירה משמעותית
אליעזר מלמד
כך גם קרא שלא להחרים את נציגי הרפורמים