חוק זכויות החולה. חוק זכויות החולה

דברי ההסבר להצעת החוק נימקו את הצורך בחוק: מזה זמן רב הוכר הצורך בהסדרה זכויותיהם של חולים ומטופלים למיניהם והתגבשה הדעה כי הגיע העת לעגן בחוק זכויות אלה הטיפול יינתן רק לאחר קבלת
גמלה, איפוא, ההכרה כי יש להבטיח למטופלים גישה אנושית נאותה ומתחשבת המפגש הקרוב יעסוק ביתרונות ובאתגרים שהביאה מהפכת המידע והדיגיטציה למערכת הבריאות, למטפלים ולמטופלים, ובהשלכותיהם העתידיות

בהנחיית: ד"ר מאיה פלד-רז, ראש מגמת בריאות קהילה, ביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה, יו"ר ועדת האתיקה המרכז הרפואי בני ציון והמרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה בהשתתפות: פרופ' טל ז'רסקי, סגן דיקן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה מר יואל בן אור, מנהל תחום מדיניות, אגף בריאות דיגיטלית, משרד הבריאות גב' מאיה בן אהרון, מנהלת יחידת ההדרכה, מסר, המרכז הארצי לסימולציה רפואית פרופ' רועי גילבר, בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית נתניה והמרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה.

19
חוק זכויות החולה (חוק)
תוכן הדיונים שהתקיימו בוועדת הבקרה והאיכות וכן סיכומיה ומסקנותיה, יהיו חסויים בפני כל אדם לרבות המטופל הנוגע בדבר ולא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי
חוק זכויות החולה: מקורות וביקורות
בית משפט רשאי להורות על מסירת הפרוטוקול למטופל, לנציגו או למטפל
חוק זכויות החולה (חוק)
ניתן לעיין שם ב, וב
אנשים אלה נתונים במצב של תהיה ואי ודאות, בהרגשה של תלות כמטפלים ובמוסדות המטפלים ובתנאים של לחץ נפשי יתכן וישנם תנאים נוספים ראה
החוק אושר בכנסת ב- , ונכנס לתוקף ב- 1996, בתום שלושה חודשים מיום פרסומו

תכנים אחרים שנוצרו באתר זה ומתפרסמים בו בלא שמצויין עליהם במפורש אחרת - כל הזכויות עליהם שמורות ל בע"מ, חל"צ, מלכ"ר , המכון מעניק רשות לשימוש אישי לא מסחרי ולא ציבורי בתכנים אלו.

11
חוק זכויות החולה
הוראות החוק חלות על כל אדם ולא, למשל, רק על תושבי או אזרחי ישראל , המבקש או המקבל טיפול רפואי, ושמות דגש מיוחד על כבוד האדם שלו, ועל פרטיותו
חוק זכויות החולה: מקורות וביקורות
באותו המקרה, לא נמסר למטופלת מידע על האפשרות לבצע בדיקה לגילוי תסמונת ה-X השביר, ותסמונת זו התגלתה לבסוף בעובר
חוק זכויות החולה
הצעת החוק, המהווה תשלובת מגובשת של חמש הצעות חוק פרטיות שיזמו חברי כנסת , , , ו, פורסמה ב-16 במרץ 1992