תעודת זהות. תעודת זהות (ישראל)

בנוסף לחובה זו, מוגדרים בחוקים רבים שלמימושן יש להציג תעודת זהות, כאמצעי בלעדי לזיהויו של תושב נרתיק תעודת הזהות תעודת הזהות הפלסטינית היא מסמך רשמי המנופק על ידי המשרד לעניינים אזרחיים של
מתחת לכל כיתוב בעברית הופיע כיתוב גם בערבית אך כיצד מאמתים תקינות של מספר תעודת זהות? גם בערעור בפני שופטי בית המשפט העליון שללו השופטים פה אחד את קיומו של "לאום ישראלי" בקבעם, "כי אין משמעות למבחן ההרגשה הסובייקטיבית של אדם פלוני בדבר השתייכותו ללאום אלמוני בלי שניתן לקבוע, על-פי קריטריונים כלשהם שאותו לאום הוא בנמצא"

התעודה נשאה תצלום של בעל התעודה וכללה בשפה ה את שמו של בעל התעודה, יישוב מגוריו, עיסוקו, מקום עסקו ותיאורו, לרבות גובהו, צבע עיניו, צבע שערו, מבנה גופו ו"סימנים מיוחדים".

הוצאת ספח חדש לתעודת זהות (הליך)
כדי לחדש תעודת זהות יש להגיע ללשכת רשות האוכלוסין באזור מגוריכם, עם הפריטים הבאים: דרכון ישראלי שלכם - זו חובה
הוצאת ספח חדש לתעודת זהות (הליך)
הרבנות הראשית ושר הדתות הסכימו לפשרה
תיקים
המספר ניתן עוד לפני הנפקת תעודת הזהות, והוא אינו מתחלף במקרה של החלפת התעודה
התעודה נשאה את חתימתו של נושא התעודה ואת חתימת וחותמת הרשות המוציאה פרט בלתי נפרד מן התעודה היו הטורים בהם צוין גובהו של האיש וצוינו לגביו "סימנים מיוחדים"
במספר אין 9 ספרות ועל כן הוא יושלם ל-000123456 לאחר שנה של דיונים הוצעה פשרה, רישום דת האב ודת האם בטופס מרשם התושבים של קטין

בשנת 1986 נדרש בית המשפט העליון לדון בשאלת התוקף של גיור לא-אורתודוקסי.

12
הוצאת תעודת זהות ביומטרית (הליך)
על התמונות להיות זהות ומצולמות על רקע בהיר וחלק
תעודת זהות (ישראל)
מתוך הפרטים האישיים: משלח יד - נשיא מועצת המדינה, פרופסור לחימיה; גובה - 182 ס"מ; מבנה גוף - מוצק; סימנים אחרים - שפם וזקן
כך תאמתו תקינות של מספר תעודת זהות ישראלית
ב נרשמו בספח גם ילדיו הבוגרים של התושב, בני כל גיל