אסדת תמר. אסדת קידוח

אז האם כולם סתם עבדו ארבע שנים בשביל לאשר את התכנית הזאת? עובדתית תמ"א 37ח' מאפשרת הצבת מכלית אחסון צפה מטיפוס FSO בצמוד לאסדת הרגליים קרובת החוף, עובדה ששומטת את הקרקע מתחת לטיעון הכמויות הקטנות לטענת המתנגדים, על פי תוכנית החירום לטיפול בשפך, שהציגה נובל אנרג'י, לתקופת בניית האסדה, החברה מאחסנת בחיפה ציוד ייעודי להתמודדות עם שפך וחתומה על חוזה התקשרות עם קבלן ב שתי חברות בינלאומיות כדי לתת מענה מהיר ויעיל במקרה של אירועים ברמות Tier 1 - Tier 3
על העתירות של מועצה מקומית זכרון יעקב ניתן ללמוד בפרוטפוליו המתואר באתר קבינט הגז של מועצה מקומית זיכרון יעקב ״בתוך כך, העביר המשרד להגנת הסביבה לנובל אנרג'י הנחיות עקרוניות לתכנון האסדה, ובהן דרישה לתקני פליטה ממתקני ייצור אנרגיה, איסור נישוב גזים וחובת הקמת מערכת להשבת גזים באסדה, שתצמצם מאוד את הפליטות ממנה

בנוסף, להערכת המשרד להגנת הסביבה, מדי שנה כ-200 איש מתים בטרם עת כתוצאה מחשיפה לזיהום אוויר שמקורו בתחנות כוח פחמיות.

3
עשרות רקטות שוגרו לאסדת הגז ''תמר''
מערכת מיחזור הנוזל בלווייתן אינה כוללת נישוב פתוח לאוויר ולא צפויה לפלוט כמויות משמעותיות של בנזן לאוויר
אסדת קידוח
לא דווח על נפגעים או על נזק
גז, ים ותמרות עשן: המאבק על אסדת לווייתן
באזור חוף דור קיימת תופעה גאולוגית הידועה בשם "Dor Disturbance", המאופיינת בתזוזות של הקרקע
טרם היה דיון בעניין זה את החששות שלהם מבססים התושבים, בין היתר, על הנזקים שנגרמים לדבריהם כבר היום על ידי אסדת תמר, שפועלת מאז 2012 במרחק של כ-23 קילומטר מחוף אשקלון קילומטר אחד מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל , ושפולטת חומרים מזהמים לאוויר ולמי הים
סימולציות שנעשו קבעו שאין סכנה לפגיעה במתקני ההתפלה כתוצאה מההזרמות השוטפות מהאסדה ואולם, הדו"ח זה מתייחס לאסדת תמר כשבפועל לא נעשתה אנליזת שפך מלאה וסטטיסטית להוכחת הטיעון לגבי אסדת דור בנסיבות אלו נכון להורות על מחיקת העתירה, תוך שמירת זכויות כל הצדדים, לרבות האפשרות להגיש עתירה חדשה"

בית המשפט דחה את הבקשה לצו מניעה ואמר כי העתירה עצמה היא "למצער, מוקדמת מדי".

הושבתה פעילות אסדת תמר שמול חופי ישראל
המערכת תשלב מספר טכנולוגיות המוגדרת כ-BAT הטכנולוגיות המיטביות הזמינות במטרה לאסוף את הגזים שעלולים להיפלט מחיבורים ופתחים שונים, ולהעבירם לדחיסה ולשימוש כמקור אנרגיה באסדה
אסדת קידוח
מדיניות תכנון המרחב הימי, ומסמך מדיניות תכנון המרחב הימי עלול לאפשר הקמת עשרות מתקנים פטרוכימיים אסדות, בתי - זיקוק ועוד וחוות טורבינות רוח ענקיות על איים מלאכותיים במרחק 3-7ק"מ מהחוף
הושבתה פעילות אסדת תמר שמול חופי ישראל
כלומר, במועד מתן פסק הדין הסברה הייתה כי לווייתן יפותח באסדה צפה FPSO ולפיכך מרבית מתקני התמ"א יתייתרו