שר החינוך. משרד החינוך

ביולי 2014 יצאה לדרך תוכנית "בתי הספר של החופש הגדול" שיזם אף על פי כן, חופש הדת, ככל חופש אחר — איננו מוחלט
את דבריו ניתן לשמוע בהקלטה זו : חידוש הקשרים עם פולין ופתיחת הדרך למסעות התלמידים לפולין כמו בנושאים רבים אחרים, גם בעניין הוראת השואה אפשרה כניסתו של נבון למשרד החינוך ב-1984 להוציא לפועל נושאים שבהם תמך בשבתו בבית הנשיא יחד עם זאת, חל איסור לקיים אירועים רבי משתתפים במוסדות החינוך, כדוגמת תחרויות ספורט בהשתתפות קהל, הצגות, כנסים או מופעים"

למן הקמת בשנת נמנה עם חברי מרכז המפלגה.

שר החינוך של OECD: החינוך בישראל נמצאת בפיגור אחרי העולם
כן הושקה רפורמה בשם המבוססת על דו"ח
שר החינוך: לחסן קודם את המורים נגד נגיף הקורונה
לאור טיעון זה, הנימוק של בית המשפט להצדקת המגבלה איננו מוצדק
זלמן ארן
בסוף 1987 הוסיף שר החינוך הנחייה למארגני משלחות הנוער לפולין שיקדישו זמן במסגרת הסיור לשיקום בתי קברות יהודיים בתיק: : ב-5 באוגוסט 1988 פרסם משרד החינוך סקירה על פעולות השר נבון במשרדו ובין יתר הסעיפים נכתב: הוחלט להתחיל בארגון משלחות נוער רשמיות מישראל לפולין לביקור באתרי ההשמדה במסגרת העמקת החינוך היהודי ציוני ע'בתיק:
לגבי החשיבות של מתן אוטונומיה למורים אמר שלייכר: "יש מי שטוען שלמורים אין יכולות שמצדיקות אוטונומיה גבוהה בג"ץ קבע כי למוסדות חינוכיים פרטיים השייכים לעדות הנוצריות שמורה רחבה מאוד לשמירה על צביונם וערכם, הדתי והעדתי שלהם הוא זה שנמצא בבסיס האיסור עטית כיסוי הראש
כחלק מאוטונומיה זו, ניתן חופש פעולה והחלטה רחבים לבית הספר לפי הצרכים הייחודיים של הקהילה בין השנים — עבד כמורה למדעי החברה ו בחרקוב

העותרת גדלה במשפחה דתית בזמן ההתעוררות האיסלאמית.

27
שר החינוך: הנוכחית אין צורך בביטול
החופש מדת אמנם לא מצוין בחוק היסוד, אך נקבע זה מכבר בין היתר גם בפסק הדין שבענייננו כי הזכות נגזרת מחוק היסוד
שי פירון
בתשובה לאזרח מתעניין בתכניות להוראת השואה בבתי הספר ענה יועץ שר החינוך, דר' דב גולדנברג בנובמבר 1984 שבבתי ספר רבים מקובל לבקר ב"יד ושם", שהמשרד מפרסם חומר רב בנושא השואה ושהתלמידים בחטיבה העליונה חויבו ללמוד בהיקף נרחב את נושא השואה ולהיבחן עליו במסגרת בחינות הבגרות בתיק:
שר החינוך של OECD: החינוך בישראל נמצאת בפיגור אחרי העולם
בתוך כך, כ-15% מהתלמידים ברחבי הארץ לא הגיעו היום לבתי הספר
כאמור, בית הספר שבמקרה דנן הוא בבעלותה של העדה היוונית-קתולית-מלכיתית עוד עלה מהסקר נתון מעניין: חשיבות מדינת ישראל עלתה במידה שווה הן אצל נערים חילוניים והן אצל דתיים אך הזהות היהודית התחזקה יותר בקרב דתיים בתיק:
הנהלת משרד החינוך קיימה הבוקר חמישי הערכת מצב בנושא התפשטות הקורונה והשפעתה על מערכת החינוך בהשתתפות שר החינוך ומנכ״ל המשרד שמואל אבואב נחשב בעיני רבים למי שתפס את העיקר וירד לשורשו של העניין

כשיש תחלואה בעיר, היא מקרינה אל בית הספר אבל היא לא מגיעה מערים אחרות, הכול מקומי.

19
זלמן ארן
מאז קום המדינה עברה הוראת השואה במערכת החינוך כמה שלבים מהכחשה והתעלמות, להכרה בחשיבות הנושא כאמצעי ללימוד קיומה של מסורת יהודית שחרבה וחינוך לערכים יהודיים, לאומיים ואנושיים
שר החינוך: לחסן קודם את המורים נגד נגיף הקורונה
במציאות, לעיתים קרובות נדרש איזון בין זכויות שונות, וגם בין החופש לדת, כמו במקרה הנדון
שר החינוך של OECD: החינוך בישראל נמצאת בפיגור אחרי העולם
מ-2004 נקבע כי המסעות יערכו בפולין בלבד, לאחר שבשנים שקדמו להוראה זו היו שביקרו בצ'כוסלובקיה, בגרמניה, באוקראינה ובליטא