צה ל קורונה. מעורבות במשבר הקורונה

עניין נוסף היה לפזר במרחב הפתוח בבסיסי צבא גנרטורים, שירותים ומקלחות שדה, כדי לצמצם הדבקה מספר הנפטרים מאז פרוץ המגפה עומד על 6,365
ב הסיוע כאמור בסעיף קטן א יינתן בהיקף כוח אדם ובאמצעים, כפי שיקבעו שר הביטחון או הממשלה הוא בוגר תואר ראשון ושני במשפטים ותואר שני במינהל עסקים ומוסמך הטכניון לניהול פרויקטים

פעולות סיוע במישור האזרחי שבהן מעורב צה"ל נחוצות, אך סביר להניח שהיה ניתן להגיע ליכולות דומות של גופים אזרחיים בהשקעה כספית מתאימה.

19
משרד הבריאות החליפי: גנץ וגמזו דורשים 700 מיליון שקל למפקדת הקורונה של
היא גם מסמלת יותר מכל את העברת הסמכויות והמשימות ממשרד הבריאות לצה"ל
מעורבות במשבר הקורונה
האימון וההכנה של כוחות צה"ל, שרשרת הפיקוד ומבנה הכוחות, הנשק ופקודות הקבע של הצבא נקבעים על מנת להכינו בצורה מיטבית לפעולה מול אויב
מכין מיטות למאות חולי
סמכות מאשרת תלויה במשך הזמן שבו מדובר בסיוע — החל במפקד פיקוד לתקופה העולה על יומיים, וכלה בשר הביטחון לתקופה העולה על 14 יום
ראוי כבר כעת להדגיש כי צה"ל פועל מול אזרחים — ישראלים ופלסטינים כאחד — באזור יהודה ושומרון, אך ההסדר החוקי שם שונה לחלוטין; שכן שם צה"ל הוא הריבון, ופעולותיו לשם שמירת הסדר הציבורי מעוגנות במשפט הבינלאומי ובפסקי הדין של בית המשפט העליון כאחד ההסדר החוקי לפעילות צה"ל בעת חירום: למה התכוונה הכנסת? פעולות כאלו נעשות רק בתנאי שאושרו על ידי הסמכות המאשרת
בשל כך פיקוח מהותי על הצבא אינו תמיד אפשרי, שכן ממילא הידע נמצא בידי צה"ל מקדם ההדבקה R המעודכן ירד מעט ועומד על 0

ג דין כוחות צה"ל ושירות ההתגוננות האזרחית שיועמדו לפי הוראות סעיף זה, לצורך סיוע למשטרת ישראל, כדין גוף הצלה לפי חוק זה.

10
ללא חולי קורונה מאובחנים
הפרויקט השלישי, שאפתני ביותר, הוא "אופק רחב", שלוקח את מחנה השלישות ברמת גן, את מחנה קסטינה וגופים נוספים ומעביר אותן למחנה רחבעם ליד פיקוד העורף ברמלה, שממדיו הם כשל עיר קטנה
מכין מיטות למאות חולי
בראשה עומד תא"ל ניסן דוידי, ועל הקמתה אחראים סגן הרמטכ"ל, האלוף אייל זמיר, ומפקד פיקוד העורף, אלוף אורי גורדין
משרד הבריאות החליפי: גנץ וגמזו דורשים 700 מיליון שקל למפקדת הקורונה של
כמובן, צה"ל פועל מול אוכלוסייה אזרחית באזור יהודה ושומרון, אך פעילות זו נובעת מהיותו של צה"ל הריבון בשטח, ונעשית בעיקר לצרכים ביטחוניים ומול אוכלוסייה אזרחית שברובה עוינת