פועלים מניה. דקלומים:

אידיאולוגיה - אנשי העלייה שנייה ראו עצמם חלוצים המכינים את הארץ לעליות הבאות כשהבינה כי ההזמנה הייתה למעשה תחבולה להביאה ארצה, כעסה ורצתה לעזוב
הפועלים בחווה הם שכירים המקבלים את שכרם בהתאם לתפוקה ולפיריון שלהם כאשר הרווחים יחולקו בין הפועלים בעקבות פירוק מפלגת הפועלים שהקימה ועמדה בראשה חשה מניה עצבות רבה

משום שלסוג התיישבות זה היו רגילים רובם פנו להתיישבות עירונית שהביאה לגידול הערים יפו, ירושלים וחיפה.

6
העלייה השנייה
מטרת הארגון הייתה כפולה — גם כיבוש השמירה וגם כיבוש העבודה, ולכן סרבו לשמור במקומות בהם לא העסיקו פועלים עבריים
העלייה השנייה
הקולקטיב בסג'רה: בשנת 1907 מניה שוחט, מחלוצות העליה השניה, חברת ארגון "השומר" ו"בר-גיורא", העלתה את רעיון הקולקטיב
דקלומים:
בסוף , עברה מניה לתל אביב כדי לסעוד את בעלה במחלתו, ושם חיו עד סוף ימיהם
הפועלים היהודים הכריזו על שביתה וארתור רופין, יו"ר המשרד הארץ ישראלי, הציע פתרון אלטרנטיבי ככה שתי כפות ידיים נפתחות מעלה איך צומח פרח? תמיכה - יוסף ויתקין, יוסף ברנר ואהרון דוד גורדון תמכו בהם נפשית ופיזית המעסיקים אנשי העלייה הראשונה העדיפו להעסיק את הפועלים הערבים שידעו את העבודה
הם שמרו על חשאיות בגלל השלטון התורכי העוין, והתרכזו בחוות סג'רה שבגליל אחר כך, נעתרה להצעת אחיה לחבור אליו למסע חקר מקורות ברחבי הארץ במהלכו התאהבה בארץ והחליטה להישאר

בעקבות ה הסוערות ועליית כוחה של המפלגה, התרעמו השלטונות על המפלגה העצמאית, והיא אולצה להתפרק בשנת.

מניה שוחט
לשות בצק, לשות בצק, לשות בצק ביחד
מניית פועלים
שוחט וחבריה הסכימו אף לקבל את הדרישה הערבית להקמת פרלמנט אחד, בו ייוצגו האוכלוסיות הערבית והיהודית באופן יחסי למספרם בארץ באותה תקופה היו בארץ 800 אלף ערבים ורק 150 אלף יהודים
העלייה השנייה
הוא משאיר את הרמן כמנהל החווה אך מציע למסור חלק מהחווה לניהולם העצמי של הפועלים