מדרשת שדה בוקר. מדרשת בן גוריון

במג"ל פועלות שתי מסגרות המבקשות להגשים את מטרותיו: "מכינת הנגב" ו"מג"ל-קו הזינוק" במדרשת בן-גוריון מתגוררים פרט לתושבים, גם , , תלמידי הפנימיה, חניכי המכינה הקדם צבאית
תחומי פעילותו הם: התפתחות הנוף האנושי בנגב, ציונות, התיישבות, אקולוגיה, סביבה וטיילות מומלץ להעביר מודעות כקובץ תמונה, ניתן להעבירן גם כטקסט פשוט, מוקלד בוורד

מהמצוק במדרשה טיילת בן-גוריון ניתן לראות את בקעת צין היפהפייה.

29
מדרשת בן גוריון
מוזמנים לעשות לייק בעתיד הקרוב נפתח קבוצת תפוצה בווטסאפ בא נשלח עדכונים
מדרשת בן
נודה לה על תקופה מקסימה ומשמעותיות בוועד היישוב ונאחל לה בהצלחה בתפקידה החדש בספריה הלאומית לא ראיתי, לא שמעתי, איפה זה פורסם? המרכז להנצחת שמו ופועלו של ד"ר מיכאל גל, איש חינוך, רוח ומעשה
מדרשת בן גוריון
בית ספר שדה שדה-בוקר מבין בתי-ספר שדה הותיקים בארץ
נכון לשנת 2017, המכינה מונה כ-67 חניכים המגיעים אליה מכל קצוות הארץ לפרטים נוספים - סיגלית אפרת, רכזת הגיל הרך , גני ילדים חינוך חובה גילאי 3-6 במדרשה שלושה גני משרד החינוך הנותנים מענה לחינוך הקדם-יסודי במדרשה - טרום -טרום חובה, טרום חובה וחובה
תוכנית משותפת מבית מדרשן של עמותת "קו הזינוק" ומדרשת שדה בוקר במסגרת הצהרון מתקיימים חוגים ומוגשת ארוחת צהרים חמה, עשירה ובריאה

משנה לשנה, בהתאם להרשמה יש שינויים בהרכב הקבוצות, חלק מהגנים פועלים בהרכב דו-גילאי.

מדרשת שדה בוקר
מרכז ההדרכה פועל לכל אורך השנה בהדרכת קבוצות ולימודי שדה לנושאים הקשורים לנגב ולמדבר
חינוך
בשעות הצהרים מתקיימים בגנים צהרונים בתשלום נוסף כמסגרת משלימה, עד השעה 16:00
מדרשת בן
המוסדות עוסקים בהוראה בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, בהדרכת טיולים וסיורים ב, במחקר בשדה ובכנסים וימי עיון בנושאים הקשורים לנגב, למדבר ולסביבה
מג"ל-קו הזינוק - התוכנית פועלת החל משנת במטרה לצמצום פערים ואי שוויון ההזדמנויות בחברה הישראלית על ידי איתור, טיפוח והכשרת עתודת מנהיגות מקומית בקרב בני נוער מפריפריה גאוגרפית, חברתית וכלכלית לתוכנית נבחרים מדי שנה מבין מאות מועמדים, קבוצה בת 25 משתתפים המשקפת את המיקרוקוסמוס של הנגב דתים-חילונים, יהודים-ערבים בדואים, עיירות ערים מושבים קיבוצים , אותם מלווים למשך 10 שנים מגיל 15 ועד גיל 25 בתהליך אישי וקבוצתי
מכילה אוספים ייחודיים בארץ בתחומי , , , ו עקב אופיה הייחודי, הרצאות רבות במסגרת "בימת הספרייה" מוקדשות לנושאי , , איכות הסביבה, תרבויות, וכדומה

להרשמה אנא הצטיידו בחוזה שכירות של הבית במדרשה או בתעודת זהות שבו אתם רשומים כתושבי מדרשה בן גוריון.

2
מדרשת בן
האוסף הוקם על ידי צוות מדריכי בית ספר שדה שדה-בוקר בשנות ה-70 למטרות חינוכיות והדרכה תוך דגש על חשיבותם למערכת האקולוגית והצורך בשימורם
מדרשת בן גוריון
נא הקדימו להרשם מיד לאחר תאריך זה תתחיל מלאכת מחשבת של חלוקת האשכול לקבוצות ולגנים
מדרשת בן
בבית הספר, נכון ל-2018, כמאה תלמידים בכל שכבה, מכיתה ט' עד יב