פיקוד העורף רישוי. פיקוד העורף

האחריות הפיקודית עליהן הייתה של אלופי הפיקודים השנייה- פיקוד מרחבי, כהגדרתו בהוראות הפיקוד העליון: הפיקוד המרחבי
מספר ימים אחרי תחילת , החל פיקוד העורף בשידורי התרעות על גבי מסך הטלוויזיה, תחת הכותרת "פיקוד העורף התרעה במרחב" מוכר ברחבי העולם כצבע לחילוץ ולהצלה

.

פיקוד העורף
בין הדוגמאות הבולטות בנושא זה, ניתן למנות את מקריהם של 2004 , מחזיק תיק ירושלים ב, חאתם עבד אלקאדר 2009 , השיח' 2009 ופעיל הימין נריה אופן 2010
פיקוד העורף
בנובמבר 1988 התקיים תרגיל ההתגוננות הארצי הראשון במוסדות החינוך
פיקוד העורף
ייעוד הפיקוד ותפקידיו מגולמים בחוק הג"א 1951 , ובשורה ארוכה של תקנות והחלטות ממשלה נוספות
מאז ועד היום נערך תרגיל זה אחת לשנה בכל מוסדות החינוך בארץ החל מ-2015 החלה להיכנס מערכת שוע"ל שו"ב עורף לאומי שמחליפה שתי מערכות שו"ב קיימות — "תמונת עורף" לדרג האסטרטגי, מרמת הפיקוד ומעלה, ומערכת ממלכ"ה מערכת ממוחשבת לכוחות העורף הטקטית
אחת המסקנות מהמלחמה ההיא הייתה להקים את הפיקוד החדש מצב זה סתר את חוק ההתגוננות האזרחית מ־1951, אשר העניק עצמאות וסמכויות נרחבות לחיל העורף

למעלה, ההתרעות עד שינוי שיטת ההתרעות באמצע 2019 לפי שם המרחב ; למטה: ההתרעות לאחר מיקודן, כפי שמופיעות בזמן השידור מתחת לסמל הערוץ המשדר עד לשנת , התרעות פיקוד העורף היו זמינות כאזעקה וב בלבד ל.

5
פיקוד העורף
לאחר מלחמת המפרץ אוחדו ארגונים אלו והוקם פיקוד העורף
פיקוד העורף
הפיקוד הוקם בעקבות , שבה התממש איום עיקרי על ה
פיקוד העורף
בשנת 1999 הוכפף עורף צפון לפיקוד העורף והוקם כמחוז צפון
עורף צפון ועורף דרום היו כפופים מקצועית בלבד לפיקוד העורף, אך פיקודית הם נשארו כפופים לפקודים צפון ודרום בשל הצורך בשליטת אלופי הפיקודים על צירי התנועה של הכוחות לחזית בשעת חירום פיקוד העורף, לאחר שקיבל את הדיווח, מפעיל את ה במקומות המתאימים
המנת"ב, שאחראי על משימת הגילוי להתרעה וממוקם באחד מבסיסי חיל-האוויר, עובד בקשר הדוק עם חמ"ל פיקוד העורף, ומעביר לו בזמן אמת מידע על שיגורי רקטות לעבר ישראל בעבר, הזכיינית "רשת", ו עיצבו את התראות פיקוד העורף לפי בחירתן, ואילו "קשת" השאירה את התרעות פיקוד העורף בעיצובן ובהנפשתן המקוריות

מפקדת הפיקוד ב הסמוך ל.

28
פיקוד העורף
פיקוד העורף מפרסם הנחיות שוטפות להתגוננות אזרחית, במיוחד בעתות חירום, ומפעיל שמספרו 104
פיקוד העורף
לוחמי מדגימים חילוץ בתערוכת "צה"ל שלנו"
פיקוד העורף
הפיקוד עושה זאת על ידי הכנת המרחב האזרחי טרם עימות, תמיכה במרחב האזרחי בעת עימות תוך ביצוע פעולות חילוץ והצלה באירועי תקיפת העורף, וסיוע לשיקומו המהיר של המרחב האזרחי אחר הסתיים עימות