חגי ישראל 2021. חגי ישראל ומועדיו

צום חכמים שחל בשבת נפסק ולאחר השבת הצום ממשיך ונוסף לו יום
על כן, היו יהודים שהיו מסתפקים במצוות זכירת שבת, או שהיו שומרים אותה בד' אמות בפרטיות מופיע ב כיום הקרבת ובמגילת תענית כיום שאסור בהספד ותענית

התפילות התחילו בערב ונמשכו כל היום.

חגים ומועדים בקהילות ביתא ישראל
יום לפני החג היו ה קֶסים כוהני העדה עוברים מבית לבית, ומזכירים לכולם להתחיל בהכנות
חגים יהודיים (מושג)
כל המועדים מלבד ראש חודש נקראים "מקראי קודש", כלומר אסורים בעשיית , ומ גם איסורי ושאר איסורי חז"ל לשבתות
חגים מוסלמיים (מושג)
התפילה, שנמשכה ארבע שעות, לוותה בתופים ומצילתיים
יום חגו של , המלאך המגן של ביתא ישראל במקרא מצוינים והם המועדים לעלייה לרגל: , ו
בעבר גם ו לא משום שמותר לאכול חמץ, לזכר כך שלאחר יציאת מצרים הגיע ל וזכה בשפע הארץ מתארחים ומארחים אוכלים , , ומאכלים של ו כן פטירת והפסקת ה של תלמידי נוהגים להדליק , ללמוד ולעלות ל ובייחוד לציונו של כן קבלת ה ב נוהגים , לקרוא את ואת ולאכול כחלק מניסיונות השימור של החגים בתרבות, נחגגים בחגים אירועי תרבות שונים, הקשורים למסורת

משך תקופה ארוכה, של כאלפיים שנה, חיה הקהילה במנותק מיתר קהילות עם ישראל.

3
לוח חגים ומועדים
ביום זה מתחילים , לכן מאחלים "לשנה טובה תכתבו"
לוח חגים ומועדים
חגי ומועדי ישראל 2021
כל ימי הצום הם ימים שבהם הצום הוא רק מ ועד מלבד תשעה באב שצמים בו בין בלילה ובין ביום