משתין בקיר. פרשן

ומעבר לנכסים, אף אחד לא רוצה להיות נוכח במקום כשאתם משתינים The next day Rav Ashi said to the Sages as a prelude to his lecture: We will begin with the treatment of our teachers, those kings who were greater than us in Torah knowledge but whose sins caused them to lose their share in the World-to-Come
The elders in this verse are presumably the Sages וגם הן צריכות לפעמים להתפנות באופן דחוף

אבל לקמן כא, כא; מ"ב יד, כו לא משמע כן.

27
חיפוש בתנך
נולדנו לבד, נמות לבד ונשתין לבד
קטגוריה:מלכים א יד י
כו אם-לא את-דמי נבות ואת-דמי בניו ראיתי אמש, נאום-יהוה, ושילמתי לך בחלקה הזאת, נאום-יהוה; ועתה, שא השליכהו בחלקה--כדבר יהוה
Sanhedrin 102b
And the Lord said to him: With what?
היא תגיד אוי ואבוי, זה מה שהיא תגיד אמרו שדוד דן את נבל בדין סנהדרין כמורד במלכות
Introduction The meaning of the biblical composite phrase TlSSn Tp3 21TS71 is obscure וכי מדוע יש לו לחשוש משאול יותר ממה שהוא כבר חושש? אחרי שהשלמתי את המשימה, שמתי לב שהאופניים כמו נעות מעצמן

וגם המתים לא יתנו לקבורה: מצודת דוד " כאשר יבער" - רצה לומר כאשר המבער יבער את הצואה מבלי ישאיר שארית כן אבערו עד תומו " משתין בקיר" - הוא הזכר כי עושה קלוח ומשתין בקיר ולא כן הנקבה " עצור" - העושר שהוא עצור ומעוכב בתוך הבית " ועזוב" - המקנה שהוא עזוב בשדה " בישראל" - רצה לומר בפרסום רב למען יוסרו מצודת ציון " ובערתי" - ענין הפנוי מהמקום כמו בערתי הקדש " הגלל" - הצואה כמו גללי האדם " תמו" - מלשון תם והשלמה.

6
ככלב משתין בקיר: ירושלים, הנה אני באה!
And you say he was balanced? הפעם הזאת הגבר היה איש לבוש כחרדי, מכנס שחור, מקטורן שחור, חולצה לבנה וצחורה כשלג, ומגבעת שחורה ועגולה כירח
פרשן
Perhaps the elders of Israel with whom Ahab consulted were also wicked
בכתיב מלא
The Collocation משתין בקיר ועצור ועזוב and its Meaning The Collocation משתין בקיר ועצור ועזוב and its Meaning Talmon, Shemaryahu; Fields, Weston W
כז ואחזיה מלך-יהודה, ראה, וינס, דרך בית הגן; וירדוף אחריו יהוא, ויאמר גם-אותו הכוהו אל-המרכבה במעלה-גור אשר את-יבלעם, וינס מגידו, וימת שם ט ונתתי את-בית אחאב, כבית ירובעם בן-נבט, וכבית, בעשא בן-אחייה
יג וימהרו, ויקחו איש בגדו, וישימו תחתיו, אל-גרם המעלות; ויתקעו, בשופר, ויאמרו, מלך יהוא

Our course of investigation in the present study will be first, to consider the meaning of lttTl 57.

10
The Collocation משתין בקיר ועצור ועזוב and its Meaning, Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft
הרי הוא בלאו הכי נמלט כעת על נפשו מפני שאול, ורק הריגת כל בית נבל חסרה לו להצלתו? תנ"ך בכתיב מלא - מלכים ב פרק ט - מלכים - מלכים א פרק - מלכים ב פרק ט מלכים ב פרק ט א ואלישע, הנביא, קרא, לאחד מבני הנביאים; ויאמר לו חגור מותניך, וקח פך השמן הזה בידך, ולך, רמות גלעד
פרשן
עם טעמים נוסח הפסוק לפי : וְאָבַ֖ד כׇּל־בֵּ֣ית אַחְאָ֑ב וְהִכְרַתִּ֤י לְאַחְאָב֙ מַשְׁתִּ֣ין בְּקִ֔יר וְעָצ֥וּר וְעָז֖וּב בְּיִשְׂרָאֵֽל׃
בכתיב מלא
לז והייתה נבלת איזבל, כדומן על-פני השדה--בחלק יזרעאל: אשר לא-יאמרו, זאת איזבל