קוטר במעגל. מעגל חסום במשולש, משולש חוסם מעגל

למעשה הנוסחה לחישוב השטח המוצגת כאן היא היקף כפול רדיוס חלקי שתיים מכאן שBH מקביל לPC BHCP הוא מקבילית, 2 זוגות צלעות מקבילות
זווית שקודקודה בתוך שטח המעגל נקראת זווית פנימית שוקיה הם שני חלקי מיתרים במעגל מצאו את משוואת המעגל החוסם את המשולש

את מקום הנואם הגדול תפס המשוחח-המורה, המבקש לברר דברים, להבקיע יחדיו מן הספק, לשכנע בצוותא.

2
[גיאומטריה] הוכחת קוטר במעגל [בכללי לא דווקא קשור ממש לתרגיל]
לכן הצלעות הללו יוצרות 3 משולשים שווי שוקיים שזוויות הבסיס שלהם שוות
משפטים גאומטריים במעגל
שכל זוויותיו גודלן 90 מעלות
תכונות המעגל, רדיוס וקוטר
זוויות זווית שקודקודה במרכז המעגל נקראת שוקיה הם שני רדיוסים במעגל
אנכים אמצעיים במשולש לא חייבים לצאת מקודקוד המשולש או בדף העוסק רק בזה:
נקודות הקרובות למצב כזה עשויות לגרום לאי-יציבות בחישוב המעגל החוסם ניתן לחסום כל משולש במעגל

פתרון הפתרון מתבסס על כך שהצלעות OA, OB, OC שוות זו לזו כי הן שוות לרדיוס המעגל החוסם.

6
המעגל והעיגול
אם לישר אין נקודות חיתוך עם המעגל, הוא נקרא ישר חיצוני למעגל
[גיאומטריה] הוכחת קוטר במעגל [בכללי לא דווקא קשור ממש לתרגיל]
מהנקודה A שעל מעגל 1 מעבירים ישר דרך הנקודה E אל הנקודה B שעל המעגל השני
מעגל
שני משיקים למעגל היוצאים מאותה נקודה שווים זה לזה 5
מצאו את הזווית המסומנת ב a בשרטוט הבא מצאו את הזווית המסומנת ב a בשרטוט הבא
הקוטר של קבוצה שווה לזה של ה שלה קשת זווית-מרכזית היא זווית שקודקודה במרכז המעגל ושוקיה או המשכיהן חותכות את היקפו

בתקופת יוון העתיקה נמצא הקשר שבין קוטר המעגל להיקפו.

28
המעגל והעיגול
ניתן להשתמש גם במשפט ההפוך
מרובע חוסם או חסום במעגל
מיתרים שווים זה לזה אם ורק אם שתי הקשתות המתאימות להם שוות זו לזו
מעגל חסום במשולש, משולש חוסם מעגל
תנועות הנוער ה אף הורישו רעיון זה ל